Skip directly to content

'This is my body' - All about me - activity for preschool

on Sun, 27/08/2017 - 18:41

Fun Learning with Children - 'This is my body' /
Spelend leren met kinderen - 'Dit is mijn lichaam'

New Series 'Fun learning with Kids'

This is a new series showing pictures, games and songs of my (Italian) preschoolers while they are learning a second language (English). Having fun in my workshops is of the highest priority.

"When the heart is happy in learning, the brain becomes smarter" - in using all of my senses.

Nieuwe serie 'Fun leren met peuters en kleuters'

Ik start een nieuwe serie waarin ik via foto's, liedjes en spelletjes laat zien hoe ik Italiaanse kinderen een tweede taal - Engels- leer. 

"Als het hart blij is gedurende leermomenten, dan wordt het brein slimmer" - in al mijn zintuigen gebruiken.

 

My Body / Mijn Lichaam

Games:

Look at yourself in the Mirror - Indicating together Head, Shoulder, Hand, Feet

Making a giant floor drawing of the children, they can draw their friends. One kid didn't like to be on the paper with his whole body, he loved to draw only his hand.

Making the children sit on the other part of the room, giving them different bodyparts on picture (see picture below), calling the different parts. You can do that many times, with different ways of walking. End the game by making them put their bodypart on the right spot of the drawing (as in the picture).

Spelen:

Kijk naar jezelf in de spiegel - laten  we samen hoofd, shouder, handen en voeten aanwijzen.

Samen een grote vloertekening maken van de kinderen hun lichaam, teken hun omtrek met hulp van de andere kinderen. Mochten ze geen zin hebben om te gaan liggen op het papier, dan willen ze wellicht wel hun hand tekenen!

Geef de kinderen een foto van een lichaamsdeel. Laat hen zitten aan de andere kant van de ruimte. Laat hen vaak en op verschillende manieren naar je toekomen, terwijl je het betreffende lichaamsdeel roept. Eindig het spel door hen het lichaamsdeel op de juiste plek van de tekening te leggen (zie de foto).

 

This is a Song I sing with the kids:

"This is me and this is my body

On that body I have

One head, say yes and no

Shoulders, go up and down

Hands, go fast and slow 

Feet, for jumping jumping!

Or download the songtext (find the pdf under the blogpost)

 

But you can also do the fantastic classic nursery rhyme 'HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES'

I've made my own version and game to this song. You can watch it here...

 

I've created also a special worksheet, colouringpage about the body (you can find the pdf under the blogpost)

Storytime

Together with this great Clavis book I told the story of a boy hiding parts of his body using his cuddly toy for the covering up. I made this felt person out of different shapes (i am not a felt artist...) and made the story interactive. At every page asking a child to come and put the right bodyparts on the right spot.

Verhaal keuze

Ik gebruikte dit leuke Clavis boekje 'Jop en BoeBoe' waarin een kleine jongen delen van zijn lichaam verbegt met zijn knuffeldoekje. Terwijl ik de plaatjes liet zien, mochten de kinderen het vilt figuurtje samen stellen.

Craft choice

I cutted the same shapes in carton paper, as I used to reconstruct the story above. With glue, spunges and fingers, the children created their own little person.

Knutsel keuze

Ik knipte verschillende vormen van stevig paper, die ik ook gebruikte voor mijn verhaaltje. Met lijm, sponsjes en vinger creerden de kinderen hun eigen kleine persoon.


 

Bodyparts

Let'sPlay Autunno '12

More 'Fun learning with Preschoolers '/ Meer 'Spelend leren met peuters en kleuters'

♥♥♥
I am on a mission of Play, Join me! 

Sign up for my Newsletter
(and receive by end of March my FREE Ebook 'Play, Love & Connect')
Schrijf je in voor mijn Newsletter
(en ontvang GRATIS Eboek 'Beweging&Spel 0-6jrg)

Download: 

Post new comment

Addthis