Skip directly to content

10 EASY science activities for KIDS, toddlers & preschoolers / 10 Makkelijke proefjes voor Kinderen

on Sat, 14/04/2012 - 09:36

Picture = Bubblepaint : Water, some tempera and a spoon of Soap > Look Here.

 

10 easy scientific activitities to do in family or in preschool
10 gemakkelijke proefjes om thuis of in de klas te doen

Prepare: Water - toiletpaper - Soap - Oil - Salt - Flour - Foodcolors - Cornstarch - Sun

Benodigheden: Water - Toiletpapier- Zeep - Olie - Zout - Bloem - Kleurstof voor voedsel - Maizena - Zon 

Here we GO!

Clean Mud / Schone Modder


Clean Mud: Two Roles of Toiletpaper in small pieces - Some soap - A little bit of warm water
Schone Modder: WC papier in kleine stukjes - Zeep geschaafd - Klein beetje warm water

Oceanic Tornado / Tornado Storm


Changing Color: Water - adding first food color - adding second food color
Laat de kleur veranderen: Water - eerste voedsel kleurstof toevoegen - tweede voedsel kleurstof toevoegen

PlayDough / ZoutDeeg


Playdough: 2 cups of flour - one cup of salt - enough water to mix it good without making it too humid.
Zoutdeeg : 2 kopjes meel - een kopje zout - voldoende water om het te mixen zonder dat het te vochtig wordt.

LIGHT and Shadow / Licht en Schaduw


Reflections and shadows: Sunshine inside, Objects (preferable with mirrors).
Spiegel en schaduw effecten: Zonneschijn die binnen kan komen, objecten met een spiegeleffect.

ICE AGE experiment


From water to ICE to water : Water - foodcolor - small objects - freezer- sun or a warm place.
Van water tot IJS naar Water: water- voedselkleurstof - kleine objecten - vriezer - zon of een warme plek.

Steam / Condens


Condens: Mirror, hot water.
Condens: Spiegel, heet water.

Lava Lamp


Lavalamp: 3/4 vegetal oil, 1/4 water, drop inside some foodcolor.
You can add some pieces of alkazer tablets for bubbling vulcanic effect!

Lavalampje: 3/4 olie, 1/4 water, druppel voorzichtig de voedselkleurstof naar binnen.
Alkazer maag tabletten in stukjes toevoeg, geeft een vulkaanachtig effect!

Jelly Explore Cake Cups / Gelei ontdek cakejes
Click on the picture to see how the experiment went / Klik op de foto om te zien hoe het experiment werkt


Jelly Cakes: Make the Jelly according the description - small objects - put inside fridge.
Let the kids fish the object out.
CLICK HERE to see the fun 'fishing out' Video!

Gelei cakes: Make gelei volgens de beschrijving- kleine objectjes - hard laten worden in de ijskast.
Laat de kinderen de objecten eruit peuteren.
Klik Hier om de video te zien hoe de kinderen de objecten eruit vissen!

Cornstarch Science / Maizena wetenschap
Click on the picture to see how the experiment went / Klik op de foto om te zien hoe het experiment werkt

Cornstarch experiment: Half cup of warm water - 1 cup of cornstarch.
Click Here to see the Video!

Maizena experiment: Half cup of warm water - 1 cup of maizena.
Klik hier om de Video van het experiment  te zien!

Bubble Wrap Walk! / Bubbels om op te lopen en muziek te maken!
Click on the Picture to see this Musical experiment - Klik op de foto om bubbel muziek te horen


Bubble Wrap Walk: Water - Bubble wrap - paper.
Click here to see the workout of the experiment.

Bubbel Loop: Water - Bubbel "verpak papier"  - papier.
Klik hier om het experiment te zien!

❀❀❀❀❀❀

More Fun Learning with preschoolers
Meer Speels leren met peuters & kleuters

This is my BODY
Dit is mijn Lichaam

These are Colors
Dit zijn kleuren

This is LOVE
Dit is liefde

Spring Songs
Lente liedjes

Daily Routine Play
Dagelijkse Routine Spel

 

♡♡♡

I am on a mission of Play, Join me! 

Sign up for my Newsletter
Schrijf je in voor mijn Nieuwsbrief en krijg een gratis Eboek!

 

 

 

 

 

 

Post new comment

Addthis