Skip directly to content

10 movement games for young children / 10 beweeg spelen voor jonge kinderen

on Thu, 26/07/2012 - 09:55


10 ideas for well-selected movement games 
10 ideeën voor goed geselecteerde beweeg spelen

 Check out also my ABC post on Movement activities for kids. A FULL resource!


What makes a Game great for a young Child

 • Do a game without limitations of space, place or time! A game can be done, with some creativity , everywhere in every kind of situation.
 • A game should give good feelings about oneself.  For me - as a kid- this meant knowing how to move around in the space, being aware of my body.
  I started at birth to create a happy and moving lifestyle for my little girl, f.e. having moving oriented toys; lots of play outdoors; regular times for sleep and food. Creating like this a strong base for well developed motoric skills. (source)
 • Having an adult around that is aware and helps to reduce the potential for emotional and social, as physical injury
 • A participating adult, showing involvement is the best reward for a kid. 
 • Having many safe oppurtunities to experiment and experience. All children having the chance to have their turns and to try again.
 • Doing the game with playfulness, perfection is absolutely NOT required.
 • Repeat the same games over and over again, it not boring for the kid! The child will be more satisfied every time it's playing the same game, understanding it's rules better.
 • Errors are expected and immediately forgiven!
 • The game should be clear in it's goals and especially attainable for the ages of the child. 
 • All children (also children with a handicap, many times they have their special talent to be seen and encouraged) should be able to participate, no elimination anymore
 • Everyone feeling like a winner. Making understand that loosing is just one side of reality, failure or success we can learn from both. That's what growing from experience is all about. Winning or loosing is by the way an adult-concept. Young children are not aware of this difference yet....(source)
 • ......? what would you add?


Two GREAT Pinterest Boards on Movement and Children are:

Wat maakt een (beweeg)spel goed, leuk en leerzaam voor een jong kind
(uit 'Spelend in beweging, bewegen met peuters & kleuters')

 • Een spel kan overal gedaan worden! Je hebt weinig nodig om te bewegen! Een ruimte zonder teveel obstakels, tenzij het spel dat verlangt. En gewone huis-, tuin- en keukenspullen om de parcourtjes uit te zetten.
 • Belangrijk is dat een spel een goed gevoel geeft aan een kind. Als kind had ik een goed gevoel bij een spel als ik wist hoe ik me moest bewegen in de ruimte. Het bewust zijn van mijn lichaam in de ruimte hielp mij enorm om een spel met plezier te doen. Ik startte daarom al bij de geboorte van Chanel om een gezonde, gelukkig en op beweging gebaseerde leefstijl te introduceren. Veel buitenspel, veel rust, en regelmaat (de reinheit laat ik weg , want van alle zintuigen-spelen werden we vaak erg vies ☺...).
 • Let op dat bij de uitvoering van een spel de kinderen elkaar onderling geen fysieke of pshychische pijn doen. Beweegspelen kunnen veel opleveren voor toekomstige ontwikkeling, maar mentaal ook veel stuk maken.
 • De mooiste beloning voor een kind is als een volwassene meespeelt!
 • Veel veilige mogelijkheden om uit te proberen en te experimenteren. Ieder kind verdient voldoende kansen om aan de beurt te komen.
 • Het is niet nodig om een kind te forceren bepaalde bewegingen perfect te laten uitvoeren. Belangrijk is om samen bezig te zijn op een gezonde manier.
 • Doe dezelfde spelen telkens weer, een kind zal dat enorm waarderen! Het zal elke keer beter de spelregels beter  begrijpen en zo eerder voldaan zijn.
 • Fouten zijn te verwachten en worden direct vergeven!
 • Maak de doelen van het spel haalbaar en leg de regels goed - op het niveau van het kind- uit. 
 • Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan een spel. Geen eliminatie meer! Dit geldt tevens voor kinderen met een handicap. Bewegen, voor een kind met handicap, is synoniem aan ontdekken, en mogelijkheden zich te uiten.
 • Iedereen is een winnaar. Het duidelijk maken aan de kinderen dat verliezen slechts een zijde van de realiteit is en dat we van beide kanten veel kunnen leren. Verliezen of winnen is trouwens een concept dat kleine kinderen nog helemaal niet kennen, het is iets dat wij volwassenen introduceren aan hen...
 • ....wat is een belangrijke tip van jou? Schrijf hem onder de blog!

10 examples of movement games
10 voorbeelden van beweeg spelen

 1. Balloons filled with helium
 2. Three different lenghts of
  cords attached
 3. Try to catch them,
  jumping, stretching 
  your body up!

 

 

 1. Helium ballons
 2. Drie verschillende lengtes
  van touwtjes.
 3. Probeer de touwtjes te pakken te krijgen.

 

After some games, kids enjoy it very much to do for a moment that what they like to do. I have three rules:

 1. Don't hurt yourself
 2. Don't hurt your friends
 3. Look where you are going and respect your space

 

Na het spelen van enkele spelen, vinden de kinderne het heerlijk om even dat te doen wat ze willen doen. Ik heb slechts drie regels:

 1. Doe jezelf geen pijn
 2. Doe een ander geen pijn
 3. Kijk waar je gaat en respecteer je eigen ruimte

Doing a small journey with toddlers:

 1. Bring them into the "forest"
 2. (of red ridinghood f.e.)
 3. Going under a bridge
 4. Sliding down the hill
 5. Listen to the birds in silence

Doe een kleine reis met peuters:

 1. Breng ze in het bos (van roodkapje bijv.)
 2. Ga met ze onder een brug (klein)
 3. Glij met ze een "berg" af
 4. Luister naar de vogels in stilte

Pretending to be animals with these easy yoga exercises!

Find them all on my post "Child Play Yoga", don't skip the video inside it's so sweet!

 

 

Doen als dieren met een paar gemakkelijke yoga oefeningen!

Je kunt ze allemaal zien hier "Welk dier ben ik?", de video van mijn peutertje steelt je hart!

Go on the level of the children, interact with them. 
Sing a song that makes a "catch" 
in the end.

The kids will be so excited to play
with you! (have a look at my playmate's face....)

 

Ga op het fysieke niveau van de kinderen.

Doe een interactief spel met ze, als ga
onder mijn bruggetje door.
Ik heb een speciaal krokodillentliedje.
Luister HIER hoe het gaat.

Playing Peek a Boo is a game that requieres a lot of courage for certain children. It may cause some adernaline and that's why I categorised it into 'Movement Games'. I've made a peek a boo song that is very suitable for little children. Listen to it HERE.

 

Voor bepaalde kinderen is het spelen van kiekeboe erg (in)spannend. Ik heb het daarom onder beweegspel gecategoriseerd. Luister HIER naarmijn kiekeboe lied speciaal gecshreven voor dreumessen en peutertjes.

 

This is a game to do in couples (it's funny!):

 1. explain the game
 2. Explain the bodyparts you will mention 
 3. play some music
 4. Stop the music, mention a bodypart
 5. The children touch eachother with that bodypart

Dit is een heerlijk grappig spel:

 1. Leg het spel uit
 2. Noem de lichaamsdelen die je gaat roepen
 3. Speel Muziek
 4. Stop de muziek en noem een lichaamsdeel
 5. De kinderen raken elkaar met dat deel aan!

Do 'The Wheels of the Bus' in a interactive way. Click HERE to see how!

 

Doe 'De wielen van de bus' in een speelse manier. Klik HIER om te zien hoe!

Do this cool pirate game!

 1. Let the children dance free on music
 2. Stop the music
 3. Take Positions:
 • PIrate (see picture); 
 • Swimming (on the floor);
 • Captain (salute)
  See the video!

Doe dit coole piratenspel!

 1. Laat de kinderen vrij op mzuiek dansen
 2. Stop de muziek
 3. Laat ze een positie innemen:
 • Piraat (zie foto);
 • zwemmen (op de grond);
 • kapitein (militair groeten)
  Zie de Video HIER

Growing from small to BIG, see this cute video:

pretending to be balloons; flowerbulbs; trees

 

Groeien van klein naar Groot met een LIEDJE:

Doen alsof je een ballon bent; bloemenbol; bomen

 


All these movement games and many more you can find in my Dutch book!!
Who can get me towards a publisher in the UK, or the US? :)


Al deze spelen, maar ook liedjes, creative visualisaties en meer dan 10 parcourtjes kun je vinden in mijn boek!
Lees HIER meer.


♡♡♡♡♡♡

I am on a mission of Play, Join me! 
Sign up for my Newsletter
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief
Ontvang mijn gratis ebook!

Post new comment

Addthis