Skip directly to content

FamilyTree of LOVE / LiefdesBoom kinderkunst

on Thu, 31/01/2013 - 10:43

A FamilyTree of LOVE - Children's ART

Many years ago marriage was forbidden by the roman Emperor Claudius. He wanted man to sign up for war and in that way avoid that they would stay at home to take care of their families. A young Priest named Valentine ignored this new law and continued marrying man and woman in the deepest secret, whispering the sacred words of matrimony. When Valentine was caught and thrown into prison, he was condemned to death. Until that day, many young people visited him, also a special friend that was allowed to enter his prison cell. At his last day before he was hanged, the 14th of february, he wrote this friend a special message:Story of Valentines day: The power of Love

"Thank you for your time with me, love from your Valentine". (And so Valentinesday was born!)

Valentine believed in LOVE as the strongest force around, and so do I.

In honor for love, I show you this very special post.

De kracht van liefde:  het verhaal van Valentijsdag

Heel lang geleden maakte een Romeinse keizer Claudius een nieuwe wet: "Vanaf nu mag er niet meer getrouwd worden". Claudius wilde dat de mannen voor hem gingen vechten en oorlog maken. De keizer wilde niet meer dat de mannen bij hun vrouw en kinderen bleven. Een jonge priester, genaamd Valentijn, luisterde niet naar de nieuwe wet en bleef jonge mensen stiekem trouwen. Vaak moest dat dan gebeuren in donkere kamertjes en fluisterden ze het "Ja, ik wil met je trouwen". De jonge priester werd echter gepakt en in de gevangenis gegooid. Hij moest dood zei de keizer. Elke dag kreeg Valentine vele bezoeken, hij maakte één speciale vriendin met wie hij veel praatte. Op de dag van zijn dood, 14 februari, kreeg deze vriendin een kaartje met de volgende woorden:
"Dank je wel voor je tijd met mij, veel liefs van jouw Valentijn". (Zo kwam valentijnsdag in de wereld!)

Samen met Valentijn, geloof ik dat liefde de sterkste kracht ter wereld is! 

Deze blogpost is in ere voor Valentijsdag.

 


Making 'AMORE', a BIG Tree of Love / Het maken van een liefdes boom
(A total skills workout : cognitive as social-emotional)

We used both our bodies to form the shape of a tree on large piece of paper  /

We gebruikten onze lichamen om de vorm van een boom te krijgen op een heel groot stuk papier.

 

Many activities combined here: Pushing the bottle using those little hands and making them strong, as using the fingers manipulating the brush and later a sponge /

Veel activiteiten werden hier gecombineerd: Verf uit de fles krijgen, de handen sterker maken, maar ook de vingers gebruiken om de penseel vast te houden en de spons.

 

Chanel decided to use the painting as an exposure for her favorite drawings. Here she cuts, training her fine motorskills. And after she is reflecting on where exactly to put her drawings. A good way of exercising spatial awareness, as a mathematical practice /

Chanel besloot om de boom zo mooi mogelijk te maken, daarom koos ze enkele van haar favoriete tekeningen. Knippen, fijne motorische vaardigheden stimulere. Daarna reflecteren en besluiten waar ze haar tekeningen kon plaatsen. Een perfecte mathematische oefening om een gevoel van ruimte krijgen.
 

This Valentine's project was big and took us some days. My kid made her own decisions during the process of creation, and I was ofcourse very proud of her! /

Dit project voor Valentijnsdag nam enkele dagen in beslag. Mijn kind maakte haar eigen beslissingen gedurende het creatie proces en ik was erg trots op haar!

 

Doesn't the painting looks as if a professionist made it?! Kids are the most natural creators I know.
The project in the meantime continues and became the base for all her favorite drawings.
Please hop over to my Facebook Fanpage where I started a special album '365 playful days of AngeliqueFelix.com, you'll find more pictures there in the next months! /

Ik vind dat onze boom er fantastisch uitziet! Het lijkt alsof deze gemaakt is door een professionele artiest...kinderen zijn onze grootste natuurlijke kunstenaars.
Dit project is trouwens nog niet af. Chanel blijft tekeningen toevoegen.
Volg me op mijn Facebook Fanpage, mijn speciale album '365 playful days of AngeliqueFelix.com' zal foto's van het eindproduct laten zien .


More Children's art / Meer Kinderkunst

Making perfume

Upcycled Glass Jars

H is Smurf HOUSE

I am on a mission of Play, Join me! 

Sign up for my Newsletter
(and receive by the end of March a Free Ebook : 'Play, Love, Connect)

Schrijf je in voor mijn Newsletter
(En ontvang mijn GRATIS Eboek : Beweging & Spel voor 0-6 jarigen)

Post new comment

Addthis