Skip directly to content

These are COLORS - preschool activities / Dit zijn de kleuren - peuter, kleuter activiteit

on Tue, 13/03/2012 - 12:13

Red, Green, Blue & Yellow explored with FUN!
Rood, Groen, Blauw & Geel met plezier onderzocht!

RED, YELLOW, GREEN, BLUE - different ways of exploring

ROOD, GEEL, GROEN, BLAUW - manieren van exploreren

Rainbow Puzzle
Regenboog puzzle

Making a Rainbow Puzzle and sing my RAINBOW song

Maak een regenboog puzzle en zing mijn REGENBOOG lied

M&M's Saltdough
M&M's Zoutdeeg

Flour, salt and a little bit of warm water make Saltdough. Beautiful to decorate with colorful M&M's and candles. Fine motorskills at work!

Meel, zout en een beetje warm water maakt Zoutdeeg. Leuk om te decoreren met gekleurde M&M's en kaarsjes. Fijne motoriek!

Colored Gelbags for manipulation litttle fingers
Gekleurde Gelzakjes voor manipulatie van kleine handjes

Using GELbags to experiment with foodcolors and after for a new kind of sensoryplay.

Plastic zakjes met Gel vullen en daarna experimenteren met kleurstof waarna het een heerlijk instrument is om te kneden, op te duwen.

Movement games / Beweeg activiteiten

Movement game: touch the different colors while walking, running, making big steps, etc. I use to sing the color song from 'SuperSimpleLearning's.

Beweegactiviteit: raak de verschillende kleuren aan terwijl je loopt, rent, grote stappen maakt, enz. 


Throwing out of the parachute different colored balloons , working together, having fun and at the same time listening so the right colored balloon goes out.

Door samen te werken verschillende gekleurde ballonnen uit de parachute krijgen. Dit betekent samenwerken, heel vele plezier hebben en tegelijkertijd leren luisteren naar de kleur die eruit moet!

Calming Down: counting to ten while going down to the ground

Rustig worden: tot 10 tellen terwijl je langzaam naar beneden gaat

Red, Green, Yello,. Blue balloon song (music: M. Zettervall)

Rood, groen, Geel, Blauw ballonnen lied

Painting with cars / Verven met autootjes

A very Messy Craft....but oh so lovely!

Een hele grote klieder knutsel.....maar zo zo leuk! 

Draw some rainbows on big sheets of paper - cover the bows with the four primary colors

Teken enkele regenbogen op grote stukken papier - vul de verschillende bogen met de vier kleuren

Give each child a toy car

Geef elk kind een speelgoed autootje

Let the kids draw with the cars and spread around the colors over the paper

Laat de kinderen de verf verspreiden over het papier 

After the activity....

Na de activiteit....

VIDEO of the activity 

Auto verf VIDEO


More Fun Learning with preschoolers


This is my BODY
Dit is mijn Lichaam

This is LOVE
Dit is liefde

♡♡♡

I am on a mission of Play, Join me! 

Sign up for my Newsletter
Schrijf je in voor mijn Nieuwsbrief en krijg een gratis Eboek!

Post new comment

Addthis