Skip directly to content

Angelique Felix is een allround adviseur

"Angelique Felix is een patente en competente adviseur. Patent omdat zij zich steeds dienstbaar maakt aan de belangen van de opdrachtgevers, op een dynamische en positieve manier. Competent omdat zij het vermogen heeft te schakelen tussen het strategische, het tactische en het operationele niveau. 

Dit vermogen heeft zij opgebouwd tijdens de processen die zij heeft begeleid binnen de landelijke infrastructuur en tijdens locale initiatieven “met de voeten in de klei”. Als juriste beschikt zij over een academisch denk- en werkniveau. Angelique Felix is een allround adviseur die zich daarnaast heeft ontwikkeld tot een specialist op het terrein van “spelen en bewegen” van jonge kinderen."

 

Angelique Felix is a patent and competent advisor. Patent because she will always serve the interests of clients in a dynamic and positive way. Competent because she has the ability to switch between the strategic, tactical and operational levels.

This ability she has build up during the processes she has coached for the national infrastructure and local initiatives. As a lawyer, she has an academic thinking and working level. Angelique Felix is a allround consultant who has developed herself into a specialist in the field of play and movement for the young child.

 

Angelique Felix è un consulente competente. Sa sempre mettersi al servizio per gli interessi dei clienti in modo dinamico e positivoCompetente perché ha la possibilità di passare tra i livelli strategico, tattico operativo.

Questa capacità si è formato nei processi che ha seguito nelle infrastrutture nazionali e le iniziative locali. Come avvocato, ha un livello accademico di pensare e di lavorare. Angelique Felix è un consulente completo che si è trasformato in uno specialista nel campo gi gioco e movimento per i bambini piccoli.

 

–Arthur Jansen,
Arthur Jansen Advies, EIJSDEN, Netherlands.

Addthis